Zdravstveni dom Laško  
  Kidričeva 5b, 3270 Laško  
  Tel.: 03 734 36 00
Fax: 03 734 36 39
E-pošta: tajnistvo@zd-lasko.si
 
Iskanje  
   
     
ČAKALNE DOBE IN ČAKALNI SEZNAMI  
   
   
     
MOŽNOSTI NAROČANJA  
  V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona ali preko elektronske pošte.

Telefonske številke in elektronski naslovi posameznih ambulant so objavljeni pri vsaki ambulanti posebej!
 
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV od 10.09.2018 do 14.09.2018 in od 17.09.2018 do 21.09.2018

 

Ponedeljek

10.9.

Torek

11.9.

Sreda

12.9.

Četrtek

13.9.

Petek

14.9.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič popoldan

Dr. Ivačič

ZAPRTO

Ambulanta II.

ZAPRTO

Dr. Ajdič

Dr. Zlatečan

(+ bolni otroci)

*Dr. Stropnik

popoldan

Dr. Ajdič

popoldan

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Ambulanta I. Rimske Toplice

Dr. Ajdič

ZAPRTO

Dr. Ajdič popoldan

Dr. Ajdič

ZAPRTO

Jurklošter ZAPRTO

Ambulanta II. Rimske Toplice

*Dr. Slavić B.

popoldan

*Dr. Slavić B.

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

Dr. Ivačič

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

ZAPRTO

ZAPRTO

ZAPRTO

ZAPRTO

ZAPRTO

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Ajdič

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

*Dr. Slavić B.

Dr. Borič

*Dr. Slavić B.

 
Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Melita Zlatečan, dr.med.,spec.spl.med.

 

Ponedeljek

17.9.

Torek

18.9.

Sreda

19.9.

Četrtek

20.9.

Petek

21.9.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič popoldan

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Ambulanta II.

Dr. Zlatečan

po 11.00 uri

*Dr. Slavić B.

Dr. Zlatečan

(+bolni otroci)

*Dr. Stropnik

popoldan

ZAPRTO

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

do 10.00 ure

Dr. Zlatečan

popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

popoldan

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

*Dr. Slavić B.

Ambulanta I. Rimske Toplice

Dr. Ajdič

Dr. Ajdič

ZAPRTO

Dr. Ajdič

Dr. Ajdič

Ambulanta II. Rimske Toplice

*Dr. Slavić B.

popoldan

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

*Dr. Slavić B.

Dr.HudomaljV.

sistematika

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

ZAPRTO

ZAPRTO

ZAPRTO

Dr. Markovič Grahek

popoldan

Dr. Markovič Grahek

Dr. Pogačnik

popoldan

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Ajdič

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

Dr. Borič

Dr. Markovič Grahek

Dr. Borič

Dr. Markovič Grahek

Dr. Ajdič

Dr. Borič

Dr. Markovič Grahek

Dr. Borič

Dr. Borič

 
Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Melita Zlatečan, dr.med.,spec.spl.med.
Zakon o pacientovih pravicah
  Copyright © 2011, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5b ,3270 Laško. Vse pravice pridržane.
izvedba i-Rose web