Zdravstveni dom Laško  
  Kidričeva 5b, 3270 Laško  
  Tel.: 03 734 36 00
Fax: 03 734 36 39
E-pošta: tajnistvo@zd-lasko.si
 
Iskanje  
   
     
ČAKALNE DOBE IN ČAKALNI SEZNAMI  
   
   
     
MOŽNOSTI NAROČANJA  
  V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona ali preko elektronske pošte.

Telefonske številke in elektronski naslovi posameznih ambulant so objavljeni pri vsaki ambulanti posebej!
 
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV od 16.07.2018 do 20.07.2018 in od 09.07.2018 do 13.07.2018

 

Ponedeljek

16.7.

Torek

17.7.

Sreda

18.7.

Četrtek

19.7.

Petek

20.7.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

ZAPRTO

Dr. Ivačič

popoldan

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Ambulanta II.

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

(+ bolni otroci)

Dr. Borič

popoldan

ZAPRTO

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

popoldan

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Ambulanta I. Rimske Toplice

ZAPRTO

Dr. Ivačič

ZAPRTO

*Dr. Slavič B.

Dr. Borič

Ambulanta II. Rimske Toplice

Dr. Melita Zlatečan

popoldan
do 18 ure

*Dr. Slavić B.

*Dr. Slavič B.

ZAPRTO

*Dr. Slavič B.

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

ZAPRTO

ZAPRTO

ZAPRTO

ZAPRTO

Dr. Pogačnik

popoldan

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Zlatečan

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

Dr. Ajdič
Dr. Markovič Grahek

Dr. Ajdič

Dr. Markovič Grahek

Dr. Ajdič

Dr. Markovič Grahek

Dr. Ajdič

Dr. Markovič Grahek

Dr. Ajdič

Dr. Markovič Grahek

 
 
Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Melita Zlatečan, dr.med.,spec.spl.med.

 

Ponedeljek

9.7.

Torek

10.7.

Sreda

11.7.

Četrtek

12.7.

Petek

13.7.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

do 11.00 ure

ZAPRTO

Dr. Ivačič

popoldan

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Ambulanta II.

Dr. Borič

po 9.00 uri

Dr. Borič

Dr. Borič

(+bolni otroci)

Dr. Borič

popoldan

Dr. Borič

popoldan

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

po 10.00 uri

Dr. Zlatečan

popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

 

Ambulanta IV.

Dr. Zlatečan

popoldan

 

Dr. Zlatečan

 

*Dr. Slavič B.

Otroška ambulanta

Dr. Borič

do 9.00 ure

Dr. Ivačič

11-12.30

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Ambulanta I. Rimske Toplice

ZAPRTO

*Dr. Slavič B.

Dr. Ajdič

popoldan

Dr. Ajdič

Dr. Ajdič

Ambulanta II. Rimske Toplice

*Dr. Slavić B.

popoldan

ZAPRTO

*Dr. Slavič B.

*Dr. Slavič B.

ZAPRTO

Medicina dela

 

ZAPRTO

 

ZAPRTO

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

popoldan

Dr. Markovič Grahek

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Zlatečan

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

Dr. Ajdič

Dr.HudomaljV.

Dr. Ratej

Dr. Ajdič

Dr. Ratej

Dr. Ratej

Dr. Ratej

Dr. Ratej

 
Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Melita Zlatečan, dr.med.,spec.spl.med.
Zakon o pacientovih pravicah
  Copyright © 2011, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5b ,3270 Laško. Vse pravice pridržane.
izvedba i-Rose web