Zdravstveni dom Laško  
  Kidričeva 5b, 3270 Laško  
  Tel.: 03 734 36 00
Fax: 03 734 36 39
E-pošta: tajnistvo@zd-lasko.si
 
Iskanje  
   
     
ČAKALNE DOBE IN ČAKALNI SEZNAMI  
   
   
     
MOŽNOSTI NAROČANJA  
  V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona ali preko elektronske pošte.

Telefonske številke in elektronski naslovi posameznih ambulant so objavljeni pri vsaki ambulanti posebej!
 
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV od 19.2.2018 do 23.2.2018 in od 26.2.2018 do 2.3.2018
 

 

Ponedeljek

19.2.

Torek

20.2.

Sreda

21.2.

Četrtek

22.2.

Petek

23.2.

Ambulanta I.

Dr. Ivačič

ZAPRTO

Dr. Ivačič

popoldan

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Ambulanta II.

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

popoldan

Dr. Borič

po 10.30 uri

Ambulanta III.

ZAPRTO

*Dr. Ajdič

popoldan

ZAPRTO

*Dr. Ajdič

Dr. Borič

do 9.30 ure

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

Dr. Slavić B.

 

Dr. Ratej

popoldan

Otroška ambulanta

*Dr. Slavić B.

Dr. Ivačič popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Ambulanta I. Rimske Toplice

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez

popoldan

Dr. Knez

Dr. Knez

Ambulanta II. Rimske Toplice

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

*Dr. Slavić B.

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek

ZAPRTO

Dr. Pogačnik dop.
Dr. Vukmanič Pohar pop.

ZAPRTO

ZAPRTO

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Knez

 

 

Dr. Knez

ODSOTNOSTI

Dr.HudomaljV.

Dr. Zlatečan

Dr.HudomaljV.

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan


Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr.Ajdič, : specializant družinske medicine, glavni mentor: Niko Borič,dr.med.spec.spl.med.
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Nataša Knez, dr.med.,spec.druž.med.

 

Ponedeljek

26.2.

Torek

27.2.

Sreda

28.2.

Četrtek

1.3.

Petek

2.3.

Ambulanta I.

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

Dr. Ratej

popoldan

ZAPRTO

Dr. Borič

popoldan

Ambulanta II.

Dr. Borič

(urg 112)

Dr. Borič

Dr. Borič

(urg 112)

*Dr. Ajdič

popoldan

ZAPRTO

Ambulanta III.

ZAPRTO

*Dr. Ajdič

popoldan

ZAPRTO

Dr. Borič

Dr. Borič

11.00-13.00

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

*Dr. Slavič B.

 

Dr. Ratej

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

*Dr. Ajdič

do 12. ure

Ambulanta I. Rimske Toplice

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez

popoldan

ZAPRTO

ZAPRTO

Jurklošter zaprto

Ambulanta II. Rimske Toplice

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

*Dr. Slavić B.

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

ZAPRTO

ZAPRTO

ZAPRTO

ZAPRTO

Dr. Pogačnik pop.

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Knez

 

 

*Dr. Ajdič

ODSOTNOSTI

Dr. Ivačič

Dr. Zlatečan

Dr. Ivačič

Dr. Zlatečan

Dr. Ivačič

Dr. Zlatečan

Dr. Ivačič

Dr. Knez

Dr. Zlatečan

Dr.HudomaljV.Dr. Knez

Dr. Ivačič

Dr. Zlatečan


Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr.Ajdič, : specializant družinske medicine, glavni mentor: Niko Borič,dr.med.spec.spl.med.
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Nataša Knez, dr.med.,spec.druž.med.
Zakon o pacientovih pravicah
  Copyright © 2011, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5b ,3270 Laško. Vse pravice pridržane.
izvedba i-Rose web