Zdravstveni dom Laško  
  Kidričeva 5b, 3270 Laško  
  Tel.: 03 734 36 00
Fax: 03 734 36 39
E-pošta: tajnistvo@zd-lasko.si
 
Iskanje  
   
     
ČAKALNE DOBE IN ČAKALNI SEZNAMI  
   
   
     
MOŽNOSTI NAROČANJA  
  V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona, klasične pošte, elektronske pošte ali preko e-naročanja.

Telefonske številke in elektronski naslovi posameznih ambulant so objavljeni pri vsaki ambulanti posebej!
 
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV

 

 

Ponedeljek
23.1.

Torek
24.1.

Sreda
25.1.

Četrtek
26.1.

Petek
27.1.

Ambulanta I.

Ivačič

Ivačič

Ivačič
popoldan

Ivačič

Ivačič

Ambulanta II.

Strel

 

Strel

Strel
popoldan

Strel

Ambulanta III.

Zlatečan
*Medved F

Zlatečan
*Medved F.
popoldan

*Medved F.

*Medved F.

*Medved F.

Ambulanta IV.

Korošec
popoldan

Korošec
do 10. ure

Korošec

Korošec
do 12. ure

Administrativna
amb.

Ambulanta V.

Ajdič
popoldan

Ajdič

Ajdič

Ajdič

Ajdič
popoldan

Otroška ambulanta

Hudomalj V.

Hudomalj V.
dop. prev. do 11ih

Bec
popoldan

Bec
sistematika
13-14 kurativa

Bec
kurativa

 

Bec

 

Ambulanta Rimske Toplice 1

Knez

Knez
Jurklošter 9-11

Knez
popoldan

Knez

Knez
do 10.30 ure

Ambulanta Rimske Toplice 2

Kozinc

Kozinc

Kozinc

ZAPRTO

Kozinc

Ambulanta
MDPŠ

 

Djurić

 

 Djurić

 

Ginekološka ambulanta

Milanović
10.15 – 14.15

Milanović
popoldan

Pogačnik
popoldan

Markovič
dopoldan

Admin. amb.
dopoldan

Antikoagulantna ambulanta

 

Korošec

 

 

Knez

ODSOTNOSTI

 

 

Zlatečan

Skamen
Zlatečan

Zlatečan
Korošec

URGENTNA
AMBULANTA

Skutnik
7-14

Skutnik
7-14

Skamen
7-20

Kozinc
7-14

Skamen
7-14

Ambulante obarvane rdeče, so ta dan urgentne ambulante!

 

Ponedeljek
30. 1.

Torek
31. 1.

Sreda
1. 2.

Četrtek
2. 2.

Petek
3. 2.

Ambulanta I

Ivačič P., dr. med.

Ivačič P., dr. med.

Ivačič P., dr. med.
p
opoldan

ZAPRTO

Ivačič P., dr. med.
popoldan

Ambulanta II

Medved F. M.,
dr. med.

 

Zlatečan M.,
dr. med.

Zlatečan M., dr. med. 
popoldan 

Korošec M.,
dr. med.
do 9. ure

Adm. amb.

Ambulanta III

Zlatečan M.,
dr. med.

Zlatečan M., dr. med. 
popoldan 

Medved F. M.,
dr. med.

Medved F. M.,
dr. med.

Medved F. M.,
dr. med.

Ambulanta IV

Kozinc A.,dr. med.
po 15. uri

Administrativna ambulanta do 10.ure

ZAPRTO

Korošec M.,

dr. med.

Korošec M.,
dr. med.
po 9. uri

Ambulanta V

Zlatečan M.,
dr. med.
do 16. ure

Medved F. M.,
dr. med.

ZAPRTO

 

Ivačič P., dr.med.

 

Zlatečan M.,
dr. med.
do 10.30 ure

Otroška ambulanta

Hudomalj V. R.,
dr. med.
dopoldan
kurativa

Renko K. M.,
dr. med.
popoldan
preventiva

Hudomalj V. R.,
dr. med.
dopoldan
preventiva

Bec M., dr. med.
popoldan
kurativa

Bec M., dr. med.
sistematika
13-14 kurativa

Bec M., dr. med.
kurativa

 

Bec M., dr. med.
kurativa

 

Ambulanta Rimske Toplice 1

Kozinc A.,
dr. med.

Kozinc A.,
dr. med.

ZAPRTO

 

ZAPRTO

 

Kozinc A.,
dr. med.

Ambulanta Rimske Toplice 2

ZAPRTO

ZAPRTO

Kozinc A.,
dr. med.

Kozinc A.,
dr. med.
popoldan

ZAPRTO

Ambulanta
MDPŠ

 

Djurić S., dr. med.

 

Djurić S., dr. med.

 

Ginekološka ambulanta

ZAPRTO

Milanović O.,
dr. med.
popoldan

Pogačnik A.,
dr. med.
popoldan

Rebek K.,
dr. med.
popoldan

ZAPRTO

Antikoagulantna ambulanta

 

Zlatečan M.,
dr. med.

 

 

Zlatečan M.,
dr. med.

Odsotnosti

Ajdič K., dr. med.
Knez N., dr. med.
Strel B., dr. med.
Korošec M.,dr.med.

Ajdič K., dr. med.
Knez N., dr. med.
Strel B., dr. med.
Korošec M.,dr.med.

Ajdič K., dr. med.
Knez N., dr. med.
Strel B., dr. med.
Korošec M.,dr.med.

Ajdič K., dr. med.
Knez N., dr. med.
Strel B., dr. med.
 

Ajdič K., dr. med.
Knez N., dr. med.
Strel B., dr. med.
Skamen J., dr. med.

Drugo

 

Amb. Jurklošter ZAPRTO

 

 

 

Urgentna
ambulanta

Skutnik N.,dr. med.
7-14

Skutnik N.,dr. med.
7-14

Skamen J.,dr. med.
7-20

Skamen J.,dr. med.
7-14

Keita L., dr. med.
7-20

 

Ambulante obarvane rdeče, so ta dan urgentne ambulante!

 

Zakon o pacientovih pravicah
  Copyright © 2011, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5b ,3270 Laško. Vse pravice pridržane.
izvedba i-Rose web