Zdravstveni dom Laško  
  Kidričeva 5b, 3270 Laško  
  Tel.: 03 734 36 00
Fax: 03 734 36 39
E-pošta: tajnistvo@zd-lasko.si
 
Iskanje  
   
     
ČAKALNE DOBE IN ČAKALNI SEZNAMI  
   
   
     
MOŽNOSTI NAROČANJA  
  V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Laško se lahko na pregled naročite osebno, preko telefona ali preko elektronske pošte.

Telefonske številke in elektronski naslovi posameznih ambulant so objavljeni pri vsaki ambulanti posebej!
 
RAZPORED DELA ZDRAVNIKOV od 16.4.2018 do 20.4.2018 in od 23.4.2018 do 27.4.2018

 

Ponedeljek

16.4.

Torek

17.4.

Sreda

18.4.

Četrtek

19.4.

Petek

20.4.

Ambulanta I.

Dr. Borič

7.30-9.00

Dr. Zlatečan

11.00-12.30

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

do 10. ure

*Dr. Slavić B.

po 10.00 uri

Ambulanta II.

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

popoldan

Dr. Borič

do 10.00 ure

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

popoldan

ZAPRTO

Dr. Zlatečan

*Dr. Slavić B.

popoldan

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

*Dr. Slavić B.

 

Dr. Ratej

do 10.00 ure

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

do 16. ure

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

Ambulanta I. Rimske Toplice

Dr. Knez

ZAPRTO

Dr. Knez

dopoldan

Dr. Knez

Dr. Knez

do 10.00 ure

Ambulanta II. Rimske Toplice

*Dr. Slavić B.

popoldan

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

popoldan

ZAPRTO

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Knez

 

 

Dr. Zlatečan

ODSOTNOSTI

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

Dr. Ivačič

 
Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr.Ajdič, : specializant družinske medicine, glavni mentor: Niko Borič,dr.med.spec.spl.med.
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Nataša Knez, dr.med.,spec.druž.med.

 

Ponedeljek

23.4.

Torek

24.4.

Sreda

25.4.

Četrtek

26.4.

Petek

27.4.

Ambulanta I.

Dr. Borič

7.30-9.00

Dr. Zlatečan

11.00-12.30

ZAPRTO

Dr. Ivačič

popoldan

Dr. Ivačič

P

Ambulanta II.

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

Dr. Borič

popoldan

R

Ambulanta III.

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

popoldan

Dr. Zlatečan

Dr. Zlatečan

A

 

Ambulanta IV.

Dr. Ratej

popoldan

 

Dr. Ratej

*Dr. Slavić B.

 

Z

Otroška ambulanta

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

popoldan

Dr.HudomaljV.

Dr.HudomaljV.

N

Ambulanta I. Rimske Toplice

Dr. Knez

Dr. Knez

Dr. Knez

popoldan

Dr. Knez

I

Ambulanta II. Rimske Toplice

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

ZAPRTO

*Dr. Slavić B.

K

Medicina dela

 

Dr. Ratej

 

Dr. Ratej

 

Ginekološka ambulanta

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

Dr. Markovič Grahek

popoldan

 

Antikoagulantna ambulanta

 

Dr. Knez

 

Dr. Zlatečan

 

ODSOTNOSTI

Dr. Ivačič

*Dr. Slavić B.

Dr. Ivačič

 

 

 

 
Zdravniki oz. ambulante označene z rdečo barvo so ta dan urgentne.
 
*Dr.Ajdič, : specializant družinske medicine, glavni mentor: Niko Borič,dr.med.spec.spl.med.
*Dr. Slavić Bogunović: specializantka druž. med., glavna mentorica:Nataša Knez, dr.med.,spec.druž.med.
Zakon o pacientovih pravicah
  Copyright © 2011, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5b ,3270 Laško. Vse pravice pridržane.
izvedba i-Rose web